*శయన నియమాలు* పడుకోవాలంటే పాటించే పదహారు సూత్రాలు: 1. *నిర్మానుష్యంగా, నిర్జన గృహంలో* ఒంటరిగా పడుకోవద్దు. *దేవాలయం* మరియు *స్మశానవాటికలో* కూడా పడుకోకూడదు. *(మనుస్మృతి)* 2. పడుకుని…

గోకులాష్టమి సందర్భముగా ప్రాంజలి ప్రభ ప్రతి ఒక్కరికి శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తున్నది ఓహో మాధవ రాధకృఫ్ణ జనబంధో ఆప్త బంధో విహా రీ నీవే కరుణా మురారి శరణం…

మాధవ ఉవాచ మృదు మధురమైన పదాలతో నీ సౌందర్యాన్ని వర్ణించినా ? ఆధరముల తియ్యదనముతో నీకు ముద్దులందించనా ? రాధా నీ అందాలకు ప్రకృతికే ఈర్ష్య కలిగినట్లున్నది…

దేవుడున్నాడు (చిన్న కధ ) దేవుడు మనం ఊహించని సంఘటనలు మనకు ఎదురు చేసి ఆ సంఘటనల నుండి మనకు ఆత్మ జ్ఞానం కలిగేలా చేస్తాడు. కేరళ…

“ పరిహాసము లేని ప్రసంగం”  .  వాసనలేని పువ్వు , బుధవర్గములేని పురంబు,భక్తి వి  శ్వాసము లేని భార్య, గుణవంతుడుకాని కుమారుడున్, సద  భ్యాసము లేని విద్య,…

నేటి కవిత – కలసిపో రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి రామకృష్ణ మెల్ల మెల్లగా సాగిపో – సంద్రంలో కలిసే నదిలా చల్ల చల్లగా సాగిపో –…

నేటి కవిత – గగుర్పాటు రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి రామకృష్ణ గగుర్పాటు ఎందుకు – ఏర్పాటు లేదులే పెదవి పోటు ఎందుకు – అందుబాటు లేదులే…

నేటి కవిత- కలువ రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి రామకృష్ణ విరిసింది కలువ వింతగా వినయం చూపె మత్తుగా తలయెత్తుతూ ఉండగా తన్మయత్వం వచ్చింది నాకు కలవ…

నేటి కవిత – కళ్ళు రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి రామకృష్ణ   కళ్ళ ల్లో నీరు కాన రాదెందుకు కళ్ళు మాయచేయుట రాదెందుకు చూపులకే మనసు…