విదురనీతి (శ్లోకాలు ) పంచమోధ్యాయః విదుర ఉవాచ=విదురుడుపలికెను సప్తదశేమాన్ రాజేంద్రమనుః స్వాయంభవోఽబ్రవీత్ వైచిత్రవీర్య పురుషానాకాశం ముష్టిభిర్ఘ్నతః!!1 దానవేంద్రస్యచ ధనురనామ్యం నమతోఽబ్రవీత్ అథో మరీచినః పాదానగ్రాహ్యాన్ గృహ్ణాతస్తథా!!2 ఓరాజేద్ర!విచిత్రవీర్యనందనా!ఈ…

*భగవద్గీత అంటే ఏమిటి?* – జీవితమంతా అయిపోయిన తర్వాత చదువుకోవాల్సిన పుస్తకమా? – రిటైర్‌మెంట్‌ రోజు సహోద్యోగులు ఇచ్చే బహుమతా? – ఎవరైనా మరణించినప్పుడు ప్లే చేసే…

12. కోణార్క్ సూర్యదేవాలయం. మహోన్నతమయినది ఒరిస్సా రాష్ట్రలోని కోలార్లో ఉంది. సూర్యుని రథం ఆకారంలోనిర్మించిన కోణార్క్ ఆలయం విశిష్టతలు భారతదేశంలో ప్రసిద్ధిచెందిన ఆలయాలలో కోణార్క్ ఆలయంఒకటి. సూర్యునిరథం…

లాజిక్ ప్రశ్నలు- జవాబులు తెలపండి (1) 1. నీళ్లల్లో ఎక్కవసేపు ఉండలేని చేప ఏది? జ : చనిపోయిన చేప 2. సూర్యుడు ఉదయమే కనిపిస్తాడు, రాత్రి…

లలిత శృంగార సాహిత్యం (15) రచయత మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ న/ర/న/ర IIIUIU – IIIUIU కలువ రేకులే – వనిత నవ్వులే సమయ లొట్టలే –…

  THVAMEVAAHAM త్వమేవాహమ్‌ కన్నతల్లి కడుపులోంచి బయటపడి,  > తొలిసారి ఊపిరిని పీల్చిన క్షణం నుంచి,  > పుడమితల్లి కడుపులోకి చేరుకునేందుకు >  ఆఖరిసారి ఊపిరిని విడిచిపెట్టడం…

అనగనగా ఒక ఊళ్ళో ఓరంగప్ప ఉండేవాడు. ఏవేవో కబుర్లు చెప్పి అందరినీ నవ్విస్తూ, తనూ నవ్వుతూ ఉండే రంగప్ప అంటే పడి చచ్చేవాళ్ళు ఊళ్ళోని కుర్రకారు. ఎనభై…

(( మాతృమూర్తిని గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి – పూజించటానికి – స్మరించుటకు ఒక ప్రత్యేక రోజు ఏమిటి…? తల్లికి నమస్కరించుటకు ఒక రోజు కేటాయించుట ఏమిటి..?  ఎవడో ఏదో…

ఓం || సహస్రశీర్’షం దేవం విశ్వాక్షం’ విశ్వశం’భువమ్ | విశ్వం’ నారాయ’ణం దేవమక్షరం’ పరమం పదమ్ | . విశ్వతః పర’మాన్నిత్యం విశ్వం నా’రాయణగ్‍మ్ హ’రిమ్ |…