1, శుభలగ్నం (1994) 

ఓం శ్రీ రామ్   శ్రీ మాత్రేనమ: 

ప్రాంజలి ప్రభ -సంగీత ప్రభ 

ఆనందానికి పాటల సంగీతమ్ – ఆత్మా నందానికి ఆనంద  దాయకం    


1. చిలుకా ఏ తోడు లేక ఎటేపమ్మ ఒంటరి నడక
తెలిసీ అడుగేసినావే ఎడారంటి ఆశల వెనుక
మంగళసూత్రం అంగడి సరుకా కొనగలవా చేజారాక
లాభం ఎంతొచిందమ్మ సౌభాగ్యం
అమ్మేశాక //చిలుకా// 


బ్రతుకంతా బలిచేసే పేరాశను ప్రేమించవే
వెలుగుల్ని వెలివేసే కలలోనే జీవించావే
అమృతమే చెల్లించి ఆ విలువతో
హాలహలం కొన్నావే అతి తెలివితో
కురిసే ఈ కాసుల జడిలో అలసీ నిరుపేదైనావే //
చిలుకా//

అనురాగం కొనగలిగే ధనముందా ఈ లోకంలో
మమకారం విలువెంతో మరిచావా సిరిమైకంలో
ఆనందం పొంగే నీ ధనరాశితో అనాధగా మిగిలావే
అమావాస్యలో
తీరా నీవు కనుతెరిచాకా తీరం కనబడదే
యింకా //చిలుకా//

చిత్రం : శుభలగ్నం (1994)
సంగీతం : S.V. కృష్ణా రెడ్డి
రచన : సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి
గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం