THVAMEVAAHAM త్వమేవాహమ్‌ కన్నతల్లి కడుపులోంచి బయటపడి,  > తొలిసారి ఊపిరిని పీల్చిన క్షణం నుంచి,  > పుడమితల్లి కడుపులోకి చేరుకునేందుకు >  ఆఖరిసారి ఊపిరిని విడిచిపెట్టడం దాకా  సాగే ప్రస్థానం  పేరే  నేను =NENE           ఈ *నేను  ప్రాణశక్తి అయిన  “ఊపిరి”కి మారుపేరు●  * ఊపిరి ఉన్నంతదాకా…

అనగనగా ఒక ఊళ్ళో ఓరంగప్ప ఉండేవాడు. ఏవేవో కబుర్లు చెప్పి అందరినీ నవ్విస్తూ, తనూ నవ్వుతూ ఉండే రంగప్ప అంటే పడి చచ్చేవాళ్ళు ఊళ్ళోని కుర్రకారు. ఎనభై ఏళ్లకు పైబడ్డా వెంగళప్పలోని ఉత్సాహం, హాస్యం ఏమాత్రం తగ్గలేదు మరి. ఒకసారి అట్లా చుట్టూ చేరిన కుర్రవాళ్ళకు తను సొంతగా చేసిన ‘టీ’ తెచ్చి ఇస్తుంటే ఓ…

అనగనగా ఒక రాజు… ఆ రాజుకి ఏడుగురు కొడుకులు (౪)… (ఈ కధ (పరమా)అర్ధం ) కథ: అనగనగా ఒక రాజు. ఆ రాజుకు ఏడుగురు కొడుకులు. ఏడుగురు కొడుకులు వేటకు వెళ్ళారు. ఏడు చేపలు తెచ్చారు. ఏడు చేపల్ని ఎండ పెట్టారు. అందులో ఒకచేప ఎండలేదు. చేప చేప ఎందుకు ఎండలేదు. గడ్డిమోపు అడ్డమొచ్చింది.…

(( మాతృమూర్తిని గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి – పూజించటానికి – స్మరించుటకు ఒక ప్రత్యేక రోజు ఏమిటి…? తల్లికి నమస్కరించుటకు ఒక రోజు కేటాయించుట ఏమిటి..?  ఎవడో ఏదో దేశంలో బంధాలు విలువ తెలియని మూర్కుడు చేసే పనులను మనమూ చెయ్యడం ఏమిటి ? భారతమాతకు కన్నీరు తెప్పించే పని కాకపోతే ఏమిటి ? తల్లి తండ్రి…

నడకలో కధల సంసారం (కధ ) (2) రచయిత : మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ  రాజు గారి  దంపతులు, రావు గారి దంపతులు రోజూ కలసి వాకింగ్ చేస్తూఉంటారు. రాజు గారికి ముగ్గురు కొడుకులు, రావు గారికి ముగ్గులు కూతుర్లు అందరికీ పెళ్లిళ్లు చేశారు వాళ్ళ కుటుంబాల గురించి గొప్పలు చప్పుకుంటూ మాట్లాడు కుంటున్నారు.   …

నేటి నామనసు కధ –  ఏమండి జాగర్త షుగర్ మాత్రలు వేసుకున్నారా, బి.పి. మాత్రాలు వేసుకున్నారా అదేదో సినిమాలో కాఫీలు త్రాగరా, టిఫెన్లు తిన్నారా అని ప్రతి ఒక్కరిని అడిగినట్లు ఉన్నది నీ మాటలు రోజూ ఒక పాటగా అవునండి మీ క్షేమమే నా క్షేమము కదండీ అవునండి తలుపులు వేసుకోండి అన్నట్టు మరిచా అవేవో…

సంకల్పం చేసుకోండి .  సుమారు రెండువేల సంవత్సరాల క్రిందట పురాతన గ్రంధములలో ఉల్లేఖించబడిన ఒక కధ వున్నది. ఆ కధ ఏమంటే – అది కధ అయినా దాని వలన ఒక ప్రేరణ మనకు ప్రాప్తిస్తుంది- శ్రీ గౌడపాదాచార్యులవారు తన గ్రంధంలో దీనిని ఉదహరించారు.  ఒక గబ్బిలం వుండేది. పై కప్పుకు కాళ్ళు పెట్టుకుని రాత్రిపూట…

ఓ మంచి కధ…. చదవండి.  ఒక పాప దగ్గిర పెట్టెలో కొన్ని ముత్యాలున్నాయి. వాటిని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వుండేది. ఒకరోజు ఆ పాప పడుకుని వుండగా తండ్రి పక్కనే కూర్చుని, “నీ ముత్యాలు నాకివ్వవా అమ్మా….?!” అని అడిగాడు.  “అవంటే నాకిష్టం డాడీ. నేను పెద్దవుతున్నాగా… కావాలంటే నా బేబీ డాల్ తీసుకో….!” అంది.  “థాంక్యూ……

ప్రాంజలి ప్రభ (చిన్న కధ- nippu ) . పిల్లల మనస్ తత్త్వం అర్ధం చేసుకోవటం చాలా కష్టం, మనం ఒక పని చేయ మంటే మరో పని చేస్తారు, తల్లి అరిస్తే తండ్రి ముద్దు చేస్తాడు, తండ్రి అరిస్తే తల్లి ఓదార్చి చక్కదిద్దుతుంది ఇదే కలియుగ మాయ, ఒక నాడు బాబు అగ్గి పిలల్లతో…

*ఒత్తిడి తగ్గడానికి 25 సూత్రాలు* ఒక రోజు ! నీ ఒత్తిడి ని గమనించుకో ఎప్పుడు ఉద్రేకం నుండి బయట పడాలో ? శాంతం వహించాలో గమనించుకో ! ప్రతి రోజు ధ్యానం చేయడం వలన నీ ఒత్తిడి రసాయనాలను తగ్గించ గలదని గుర్తించుకో ! నీ ఆహారం లో పళ్ళూ , కాయగూరలూ ,…