నేటి కవిత – కలసిపో రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి రామకృష్ణ మెల్ల మెల్లగా సాగిపో – సంద్రంలో కలిసే నదిలా చల్ల చల్లగా సాగిపో – వెచ్చని కౌగిలి చేరే పక్షిలా గుల్ల గుల్లగా కరిగిపో – సంద్రంలో నీటి బుడగలా చల్ల చల్లని త్రాగిపో – వేడిని తగ్గించే గుణం లా జల్లు…

నేటి కవిత- కలువ రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి రామకృష్ణ విరిసింది కలువ వింతగా వినయం చూపె మత్తుగా తలయెత్తుతూ ఉండగా తన్మయత్వం వచ్చింది నాకు కలవ కన్నుల కైపు కమనీయపు చూపు కమ్ముకొస్తున్న ఘబాలింపుకు తన్మయత్వం వచ్చింది నాకు జలాల మధ్య జాబిల్లిలా జలచరాల మధ్య లతలా జపంచేస్తున్న తాపసిలా కనిపించగా తన్మయత్వం వచ్చిందినాకు…

నేటి కవిత – కళ్ళు రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి రామకృష్ణ   కళ్ళ ల్లో నీరు కాన రాదెందుకు కళ్ళు మాయచేయుట రాదెందుకు చూపులకే మనసు చిక్కుటెందుకు ఎందుకు అంటే ఏమి ఫలితం   కళ్ళు అలసిపోకుండా ఉండవెందంకు కళ్ళు తెలుపు రహస్యా లెందుకు కళ్ళు అందర్నీ నమ్మ వెందుకు ఎందుకు అంటే ఏమి…

టకార ప్రేమ కవిత్వం – ఇందులో ట అక్షరాలు ఎన్నో చెప్పండి. రచయిత మల్లాప్రగడ శ్రీ దేవి రామకృష్ణ విన్నట్టే ఉంటావు, కాని వినలేదంటావు ప్రతి మాట వింటావు, మాట్లాడ కుంటావు ఆనందం అంటావు, అట్టు మాడి నట్లుంటావు నిన్ను చూడటంతోనే, చెట్టెక్కి కూర్చుంటావు నాట్యమాడమంటే, పాటతో సరిపెట్ట మంటావు ముట్టి ముట్టనట్లుగా, మనసు గుట్టు…

ప్రశ్నల బ్రతుకంటే ఇష్టం మలుపుల జీవితమంటే మరీఇష్టం స్నేహం పెంచుకోవాలని మరీ మరీ ఇష్టం వర్ధమానున్ని, తెలుగుని, బ్రతికించాలని మరీ ఇష్టం మార్పు తేవాలంటే ఎంతో కష్టం ఒకరిని తృప్తి పరచాలంటే మరీ కష్టం ధర్మంగా బ్రతకాలంటే మరీ మరీ కష్టం ఇష్టం గా మార్చుకొని చేసిన మెప్పించటం కష్టం జీవితమ్ మహోన్నతమైనది చేయకు నష్టం కాలాన్ని…

మనం కప్పుకున్న దుప్పటినే తెల్లారేవరకూ అధీనంలో వుంచుకో లేనివాళ్ళం. మెలకువ వచ్చేసరికి బారెడు పొద్దెక్కిందని ఆకాశాన్నెలా నిందించగలం?! మనకు వచ్చే కలలను నిరూపణ కొరకూ నిర్ధారణ చేసుకో లేనివాళ్ళం మెలుకవ వచ్చేసరికి కలలు నిజం కాలేదని జీవితాన్ని ఎలా నిందిచగలం ? మనం నేర్చిన కళలను బతికించుటకొఱకూ సమర్ధత చూప లేనివాళ్ళం మెలుకవ వచ్చేసరికి కళలకు…

*ప్రకృతి పరవశించే వేళ, యువజంట తన్మయత్వంతో లీల ! పున్నమి వెన్నల వేళ, పరవసించి పరువాలు పంచుకొనే లీల ! మల్లెపూల పరిమళాల వేళ, కోరికలు సద్విని యొగంచేసుకొనే లీల ! సూర్యోదయం శుభవేళ, వ్యాయామమే ఆరోగ్యం మార్పులీల ! *అమృతఘడియలవేళ, దైవాణ్ని ప్రార్ధిస్తే మనసుకు ప్రశాంతి లీల ! పరుల దోషము నెంచు వేళ,…

కలలు కధలు కోసం కధలు చెదలు కోసం చెదలు రాతలు కోసం రాతలు సుధలు కోసం కళలు బతుకు కోసం బతుకు మెతుకు కోసం మెతుకు మమత కోసం మమత బలము కోసం కులాలు గుంపులు కోసం మతాలు మంటలు కోసం భెదాలు బందులు కోసం తెడాలు తంపులు కోసం వాదాలు కెంపులు కోసం ద్వేషాలు…

అలల ఉదృతం గట్టుదాకే తెలివి ఉదృతం మాటదాకే కణత ఉదృతం చూపుదాకే కలువ ఉదృతం కోసెదాకే మగువ ఉదృతం మెప్పుదాకే మగని ఉదృతం ఒప్పుదాకే తులువ ఉదృతం తప్పుదాకే తపన ఉదృతం పెళ్ళిదాకే తగువ ఉదృతం దమ్ముదాకే తెగువ ఉదృతం నదిదాకే మెరుపు ఉదృతం నింగిదాకే తళుకు ఉదృతం మోముదాకే ఆశల ఉదృతం అప్పుదాకే ఆకలి…

కైపు సెగ ఫలితంబు భార్య కే భర్త కల ఫలితంబు భార్యకే వేడి సెగ ఫలితంబు వెన్నకే , నేతి రుచి ఫలితంబు మన్షి కే దాహార్తి తో నున్న జలము విలువే , ప్రేమార్తి తో ఉన్న తపము విలువే అన్నార్తితో ఉన్న జపము విలువే మేఘార్తి తో ఉన్న పుడమి విలువే మనసున్న…