విదురనీతి (శ్లోకాలు ) పంచమోధ్యాయః విదుర ఉవాచ=విదురుడుపలికెను సప్తదశేమాన్ రాజేంద్రమనుః స్వాయంభవోఽబ్రవీత్ వైచిత్రవీర్య పురుషానాకాశం ముష్టిభిర్ఘ్నతః!!1 దానవేంద్రస్యచ ధనురనామ్యం నమతోఽబ్రవీత్ అథో మరీచినః పాదానగ్రాహ్యాన్ గృహ్ణాతస్తథా!!2 ఓరాజేద్ర!విచిత్రవీర్యనందనా!ఈ క్రిందచెప్పబోవు17రకములపురుషులను స్వాయంభువమనువు— ఆకాశమును పిడికిళ్ళతో గ్రద్దుచున్న వారిగను ,వంచశక్యముగాని ఇంద్ర ధనస్సును వంచ ప్రయత్నించు వారి నిగను,సూర్యకిరణములను చేతితో పట్టుకొన యత్నించు వఆరినిగను చెప్పెను. యశ్చాశిష్యంశాస్తివై యశ్చతుష్యేద్…

*భగవద్గీత అంటే ఏమిటి?* – జీవితమంతా అయిపోయిన తర్వాత చదువుకోవాల్సిన పుస్తకమా? – రిటైర్‌మెంట్‌ రోజు సహోద్యోగులు ఇచ్చే బహుమతా? – ఎవరైనా మరణించినప్పుడు ప్లే చేసే సీడీనా? – అది కేవలం హిందువులదా? – పనీపాటా వదిలేసి సన్యసించమని చెబుతుందా అది? *కాదు* అవన్నీ అపోహలు. ఒక్కముక్కలో చెప్పాలంటే *భగవద్గీత ‘డైనమిక్‌ ప్రిస్కిప్షన్‌ ఫర్‌…

12. కోణార్క్ సూర్యదేవాలయం. మహోన్నతమయినది ఒరిస్సా రాష్ట్రలోని కోలార్లో ఉంది. సూర్యుని రథం ఆకారంలోనిర్మించిన కోణార్క్ ఆలయం విశిష్టతలు భారతదేశంలో ప్రసిద్ధిచెందిన ఆలయాలలో కోణార్క్ ఆలయంఒకటి. సూర్యునిరథం ఆకారంలో నిర్మించబడిన ఈ ఆలయం… 13వ శతాబ్దంలో నల్లగ్రానైట్ రాళ్లతో కట్టడం జరిగింది. ఈ ఆలయాన్ని తూర్పు గంగా రాజవంశానికి చెందిన మొదటి నరసింహదేవ (క్రీ.శ. 1236…

లాజిక్ ప్రశ్నలు- జవాబులు తెలపండి (1) 1. నీళ్లల్లో ఎక్కవసేపు ఉండలేని చేప ఏది? జ : చనిపోయిన చేప 2. సూర్యుడు ఉదయమే కనిపిస్తాడు, రాత్రి ఎందుకు కనిపించడు? జ : వాళ్ళమ్మ రాత్రిళ్లు తిరగడ్డని చెప్పటం వల్ల 3. అమెరికాలో పసిపాపకు ఏ రంగు దంతాలు? జ్: పసిపాపకు దంతాలు ఉండవు 4.…

లలిత శృంగార సాహిత్యం (15) రచయత మల్లాప్రగడ శ్రీదేవి రామకృష్ణ న/ర/న/ర IIIUIU – IIIUIU కలువ రేకులే – వనిత నవ్వులే సమయ లొట్టలే – పడఁతి చూపులే చురుకు మాటలే – యువతి ఆశలే  నవత కోర్కలే –  మగువ ఊపులే మనసు వేటలే – వయసు ఆటలే సొగసు చేష్టలే –…

  THVAMEVAAHAM త్వమేవాహమ్‌ కన్నతల్లి కడుపులోంచి బయటపడి,  > తొలిసారి ఊపిరిని పీల్చిన క్షణం నుంచి,  > పుడమితల్లి కడుపులోకి చేరుకునేందుకు >  ఆఖరిసారి ఊపిరిని విడిచిపెట్టడం దాకా  సాగే ప్రస్థానం  పేరే  నేను =NENE           ఈ *నేను  ప్రాణశక్తి అయిన  “ఊపిరి”కి మారుపేరు●  * ఊపిరి ఉన్నంతదాకా…

అనగనగా ఒక ఊళ్ళో ఓరంగప్ప ఉండేవాడు. ఏవేవో కబుర్లు చెప్పి అందరినీ నవ్విస్తూ, తనూ నవ్వుతూ ఉండే రంగప్ప అంటే పడి చచ్చేవాళ్ళు ఊళ్ళోని కుర్రకారు. ఎనభై ఏళ్లకు పైబడ్డా వెంగళప్పలోని ఉత్సాహం, హాస్యం ఏమాత్రం తగ్గలేదు మరి. ఒకసారి అట్లా చుట్టూ చేరిన కుర్రవాళ్ళకు తను సొంతగా చేసిన ‘టీ’ తెచ్చి ఇస్తుంటే ఓ…

అనగనగా ఒక రాజు… ఆ రాజుకి ఏడుగురు కొడుకులు (౪)… (ఈ కధ (పరమా)అర్ధం ) కథ: అనగనగా ఒక రాజు. ఆ రాజుకు ఏడుగురు కొడుకులు. ఏడుగురు కొడుకులు వేటకు వెళ్ళారు. ఏడు చేపలు తెచ్చారు. ఏడు చేపల్ని ఎండ పెట్టారు. అందులో ఒకచేప ఎండలేదు. చేప చేప ఎందుకు ఎండలేదు. గడ్డిమోపు అడ్డమొచ్చింది.…

(( మాతృమూర్తిని గుర్తు తెచ్చుకోవడానికి – పూజించటానికి – స్మరించుటకు ఒక ప్రత్యేక రోజు ఏమిటి…? తల్లికి నమస్కరించుటకు ఒక రోజు కేటాయించుట ఏమిటి..?  ఎవడో ఏదో దేశంలో బంధాలు విలువ తెలియని మూర్కుడు చేసే పనులను మనమూ చెయ్యడం ఏమిటి ? భారతమాతకు కన్నీరు తెప్పించే పని కాకపోతే ఏమిటి ? తల్లి తండ్రి…

ఓం || సహస్రశీర్’షం దేవం విశ్వాక్షం’ విశ్వశం’భువమ్ | విశ్వం’ నారాయ’ణం దేవమక్షరం’ పరమం పదమ్ | . విశ్వతః పర’మాన్నిత్యం విశ్వం నా’రాయణగ్‍మ్ హ’రిమ్ | విశ్వ’మేవేదం పురు’ష-స్తద్విశ్వ-ముప’జీవతి | . పతిం విశ్వ’స్యాత్మేశ్వ’రగ్ం శాశ్వ’తగ్‍మ్ శివ-మచ్యుతమ్ | నారాయణం మ’హాఙ్ఞేయం విశ్వాత్మా’నం పరాయ’ణమ్ | . నారాయణప’రో జ్యోతిరాత్మా నా’రాయణః ప’రః |…