లాజిక్ ప్రశ్నలు- జవాబులు తెలపండి (1) 1. నీళ్లల్లో ఎక్కవసేపు ఉండలేని చేప ఏది? జ : చనిపోయిన చేప 2. సూర్యుడు ఉదయమే కనిపిస్తాడు, రాత్రి ఎందుకు కనిపించడు? జ : వాళ్ళమ్మ రాత్రిళ్లు తిరగడ్డని చెప్పటం వల్ల 3. అమెరికాలో పసిపాపకు ఏ రంగు దంతాలు? జ్: పసిపాపకు దంతాలు ఉండవు 4.…

ఆరోగ్య పరం గా ” తమలపాకు ” ఉపయోగాలు తమలపాకులను పూజ చేయునప్పుడు దేవునిముందు వుంచు కలశములో ఉంచుతారు. తాంబూలములో ఉపయోగిస్తారు. భోజనానంతరం తాంబూల సేవనము మన సంప్రదాయం. తమలపాకుల రసమును గొంతునొప్పి నివారణకు ఉపయోగిస్తారు. శ్వాసకోశ వ్యాధుల నివారణకై ఈ ఆకులను నూనె రాసి కొద్దిగా వేడిచేసి ఛాతీపై ఉంచుతారు. తమలపాకులకు నేయి రాసి…

విటమిన్లు అవి లభించు ఆహారపదార్థాలు – తగ్గుట వలన కలుగు సమస్యలు : – మానవశరీరానికి రసాయనికంగా మరికొన్ని ద్రవ్యాలు అవసరం. వీటికే విటమిన్ అని పేరు పెట్టారు. ఇవన్నియు జీవకణములే . ఇప్పటివరకు శరీరశాస్త్రముకు సంభందించినంత వరకు ఆరు రకాల విటమిన్స్ కనిపెట్టారు. అవి A , B , C , D…

సృష్టి మొదలు “త్రి” లోకాధిపతులు సనక,సనంద,సనత్కుమార,సనత్సుజాతుల చర్యతో కలవరపడిపోయాడు బ్రహ్మ.అప్పుడు అలా బాధపడుతున్న ఆయన కళ్లలోనుండి అశ్రుబిందువులు రాలాయి అవన్నీ శివమాయతో కలిసిపోయి తేజోమయమైన రూపంగా ఏర్పడ్డాయి.ఆ రూపమే మహాశివుడిగా సాక్షాత్కారించింది.శివుని రూపం తెల్లగా స్వచ్ఛమైన మంచులా వుంది.అలా కళ్ళ ముందు సాక్షాత్కరించిన శివరూపంలో వున్న మాయను చూసి మళ్ళీ నీవెవరివంటూ ప్రశ్నిస్తాడు.అప్పుడు శివుడు “లోకానికి…

బ్రహ్న చర్యమనగా ఏమిటో తెలుసుకోండి

ఓం శ్రీ రామ్ ఓం శ్రీ రామ్  ఓం శ్రీ రామ్  బ్రహ్న చర్యమనగా ఏమిటో తెలుసుకోండి  సర్వేజనా సుఖోనోభవంతు     బ్రహ్మచర్య వ్రతమును పాటించుచు మనోనిగ్రహముతో మత్పరాయణుడై నిశ్చలుడై యుండవలెను  భగవద్గీత లో భగవానుడు తెలియపరిచారు మీఇరు ఒక్కసారి వినండి – వినమనిచెప్పండి

శివధనస్సు

 ఓం శ్రీ రామ్    ఓం శ్రీ రామ్     ఓం శ్రీ రామ్  ప్రాంజలి ప్రభ – శివధనస్సు    సర్వేజనా సుఖినోభవంతు 

109 గోమాత గురించి వేదాలలో ఉన్న వివరణ,

ఓం శ్రీ రాం    ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం వినుటకు వీలున్న ప్రభ సర్వేజనా సుఖినోభవంతు  ఎందఱో మహానుభావులు అందరికి వందనములు, ఈ కలియుగంలో  మనసుకు శాంతి కల్గించుటకు కొంత వరకు కధలు ఉపయోగ పడతాయని భావించి, నాకు తెలిసిన విషయాలను, నేను సేకరించిన కధలను, పెద్దలు గురువులు నేర్పిన…

శ్రీ లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట!

ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం  ప్రాంజలి ప్రభ – భక్తి ప్రభ  సర్వేజనా సుఖినోభవంతు                  శ్రీ లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట! (పోతనామాత్యుడు…భాగవతం ..అష్టమ స్కంధము.) కొన్ని పద్యాలు,  భావములు వినండి   మనస్సు ప్రాశాంతముఆ ఉంచు కొండి

చందమామలో కుందేలు

చందమామలో కుందేలు ఎలా ఉంటోంది*   పౌర్ణమి నాటి రాత్రి మనం పూర్ణచంద్రుడి కేసి చూసినట్లయితే చంద్రబింబం తెల్లగా ఉంటుంది. కానీ దాని మధ్య కుందేలు ఆకారంలో మచ్చ ఉంటుంది. చందమామలో ఈ కుందేలు ఎలా వచ్చిందో మీకు తెలుసా? ఒకప్పుడు, అంటే చాలా వేల ఏళ్ల క్రితం, చందమామ తెల్లగా, వెండిపళ్లెంలాగా ఉండేవాడు. ఆ…

నిత్య సంధ్యా వందనం

ఓం శ్రీ రాం – శ్రీ మాత్రేనమ: నిత్య సంధ్యా వందనం  రచన: విశ్వామిత్ర మహర్షి శరీర శుద్ధి అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం” గతో‌உపివా | యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతర శ్శుచిః || పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్షాయ నమః | ఆచమనః ఓం ఆచమ్య ఓం కేశవాయ స్వాహా…