బ్రహ్న చర్యమనగా ఏమిటో తెలుసుకోండి

ఓం శ్రీ రామ్ ఓం శ్రీ రామ్  ఓం శ్రీ రామ్  బ్రహ్న చర్యమనగా ఏమిటో తెలుసుకోండి  సర్వేజనా సుఖోనోభవంతు     బ్రహ్మచర్య వ్రతమును పాటించుచు మనోనిగ్రహముతో మత్పరాయణుడై నిశ్చలుడై యుండవలెను  భగవద్గీత లో భగవానుడు తెలియపరిచారు మీఇరు ఒక్కసారి వినండి – వినమనిచెప్పండి

శివధనస్సు

 ఓం శ్రీ రామ్    ఓం శ్రీ రామ్     ఓం శ్రీ రామ్  ప్రాంజలి ప్రభ – శివధనస్సు    సర్వేజనా సుఖినోభవంతు 

109 గోమాత గురించి వేదాలలో ఉన్న వివరణ,

ఓం శ్రీ రాం    ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం వినుటకు వీలున్న ప్రభ సర్వేజనా సుఖినోభవంతు  ఎందఱో మహానుభావులు అందరికి వందనములు, ఈ కలియుగంలో  మనసుకు శాంతి కల్గించుటకు కొంత వరకు కధలు ఉపయోగ పడతాయని భావించి, నాకు తెలిసిన విషయాలను, నేను సేకరించిన కధలను, పెద్దలు గురువులు నేర్పిన…

శ్రీ లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట!

ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం   ఓం శ్రీ రాం  ప్రాంజలి ప్రభ – భక్తి ప్రభ  సర్వేజనా సుఖినోభవంతు                  శ్రీ లక్ష్మీదేవిహరినివరించుట! (పోతనామాత్యుడు…భాగవతం ..అష్టమ స్కంధము.) కొన్ని పద్యాలు,  భావములు వినండి   మనస్సు ప్రాశాంతముఆ ఉంచు కొండి

చందమామలో కుందేలు

చందమామలో కుందేలు ఎలా ఉంటోంది*   పౌర్ణమి నాటి రాత్రి మనం పూర్ణచంద్రుడి కేసి చూసినట్లయితే చంద్రబింబం తెల్లగా ఉంటుంది. కానీ దాని మధ్య కుందేలు ఆకారంలో మచ్చ ఉంటుంది. చందమామలో ఈ కుందేలు ఎలా వచ్చిందో మీకు తెలుసా? ఒకప్పుడు, అంటే చాలా వేల ఏళ్ల క్రితం, చందమామ తెల్లగా, వెండిపళ్లెంలాగా ఉండేవాడు. ఆ…

నిత్య సంధ్యా వందనం

ఓం శ్రీ రాం – శ్రీ మాత్రేనమ: నిత్య సంధ్యా వందనం  రచన: విశ్వామిత్ర మహర్షి శరీర శుద్ధి అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం” గతో‌உపివా | యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతర శ్శుచిః || పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్షాయ నమః | ఆచమనః ఓం ఆచమ్య ఓం కేశవాయ స్వాహా…

*శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శత నామావళి.*

*శ్రీ ఆంజనేయ అష్టోత్తర శత నామావళి.* ఓం శ్రీ ఆంజనేయాయ నమః ఓం మహావీరాయ నమః ఓం హనుమతే నమః ఓం సీతాదేవి ముద్రాప్రదాయకాయ నమః ఓం మారుతాత్మజాయ నమః ఓం తత్త్వఙ్ఞానప్రదాయ నమః ఓం అశొకవనికాచ్చేత్రే నమః ఓం సర్వబంధ విమోక్త్రే నమః ఓం రక్షోవిధ్వంసకారకాయనమః ఓం పరవిద్వప నమః ఓం పరశౌర్య వినాశనాయ…